Logga_färg_A1x2000
Digitalisering bild

Pratar ni digitalisering på era styrelsemöten?

Fastighetsbranschen står inför fantastiska möjligheter med hjälp av digital teknik. Tekniken kan användas för att effektivisera befintlig verksamhet, det uppstår nya lösningar och erbjudanden i den befintliga verksamheten och vi är ett helt gäng ganska nystartade företag som erbjuder nya tjänster utan att vara belastade av gamla stukturer. Några av oss hittar du på Fastighetsägarnas proptech lista.
http://www.proptechstockholm.se/startup/bofakta/

Tre intresanta område är,

Att dela på resurser är ett område som kommer växa starkt med hjälp av digitaliseringen. Någonstans är väl delning själva kärnan i vad som sker i en Bostadsrättsförening, men förutom att dela på byggnaden och gemensamhetsutrymmen så kan man fundera på vad som mer kan vara relevant i en bostadsrättsförening? Med hjälp av digitalisering går det enklare att få en rättvis kostnadsfördelning av resurser som inte alla använder, på tur tror jag är laddning till elbilar.

Uppkopplade prylar och maskiner skapar möjlighet till till att samla stora mängder information från byggnaden och verksamheten i byggnaden. Denna information kan utgöra underlag för beslut och beslut inte nödvändigtvis tagna av styrelsen eller fastighetsskötaren utan med hjälp av artificiell intelligens.

Som styrelsemedlem i din bostadsrättsförenining är det av vikt att behålla kontroll och enkel överblick över fastigheten. Ytterst handlar ditt ansvar om att förlänga fastigheten och dess installationers livslängd. Detta gör du genom att använda seriösa hantverkare som lämnar kvalitetsdokument efter utfört arbete och dokumentationen med kortfattad information från hantverkaren lagras i Bofakta. Då blir det rätt och effektivt nästa gång arbete ska utföras i fastigheten.

Om din förening väljer att använda Bofakta så kan ni även erbjuda medlemmarna att få tillgång till sin egen lägenhets enskilda digitala servicebok. Den underlättar för nya ägaren och med en servicebok i ordning går det är få bättre betalt vid en försäljning.

Mika Lehtinen