Logga_färg_A1x2000
Är dokumentation och kunskap tillgängligt för nästa styrelse?

Bostadsrättsföreningar ska enligt lag spara sina dokument, hur gör ni?

Bostadsrättsföreningar ska enligt lag spara sina dokument överskådligt ordnat och åtkomligt, var finns ert skåp?
Har ni en nyckelperson i styrelsen, ordförande eller sekreterare, med all information och dokumentation hemma hos sig, i sitt minne och sin egen dator?
Detta är en farlig lösning, mycket kan hända och det är inte ett säkert sätt. Varför inte se till att dokument sparas elektroniskt med lite korta notiser som gör det lätt för nästa läsare att förstå vad det avser och med påminnelse om det är något som ska ses över eller bytas.
Bofakta har säkerhet och rutiner kring er dokumenthantering. Styrelsen i din förening behöver bestämma vem eller vilka som ska ansvara för arkiveringen och digitaliseringen. Enklast är väl att kräva att era leverantörer/entreprenörer gör det åt er när de utför arbete på fastigheten, vill ni hantera det inom styrelsen går detta lika bra.
Vi ser till att de elektroniskt sparade dokumenten regelbundet säkerhetskopieras och eftersom det är en molntjänst så är de väl skilda från eventuella pappersoriginal.
Vi ser till att er dokumentation hanteras i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen, GDPR.

Tänk på era nya styrelsekollegor och gör dokumentationen överskådlig och lättillgänglig.

Michael Jensen

1 thought on “Bostadsrättsföreningar ska enligt lag spara sina dokument, hur gör ni?

Kommentarsfältet är avstängt.