Logga_färg_A1x2000
Hamstern i oss samlar mer än nödvändigt.

GDPR, hot mot hamstern och Nicke Nyfiken i oss,

GDPR, hot mot hamstern och Nicke Nyfiken i oss,

För de flesta bostadsrättsföreningarna så har tid avsatts det senaste året för att hantera medlemmarnas personliga integritet. Många var vi som fick lära oss en ny förkortning, GDPR.

Nyfikenhet är ett positivt mänskligt drag

Människan har en hamster och en Nicke Nyfiken i sig, och att städa skjuter vi gärna på. Tre egenheter som rimmar dåligt med den nya lagstiftningen till skydd för individers personlig integritet vi fick förra året.

När organisationer runt om i Europa började fundera på hur lagen skulle hanteras så var utgångspunkten i början “hjälp en personuppgift, förbjudet ta bort!” ivrigt pådrivet av människor som ville sälja eller människor som tog det säkra före det osäkra i sin rådgivning. Nu har tonen nyktrat till och utgångspunkten är, behöver vi uppgifterna och har vi laglig grund.

För en Bostadsrättsförening tänker jag mig att det finns två lämpliga lagliga grunder att använda när man sparar dokumentation rörande fastigheten, läs gärna vårt inlägg om föreningens skyldighet att dokumentera. Dels ren lagstiftning som tex bostadsrättslagen, lag om ekonomiska föreningar, Bokföringslagen med flera men även ett avtal är en laglig grund och hit räknas stadgarna. Vad är ni helt enkelt skyldiga att göra och vad krävs för att driva föreningen och bevara fastigheten i bra skick på ett ekonomiskt försvarbart sätt?

För mer information om andra aspekter av GDPR som kan vara viktiga att hålla koll på så besök gärna Datainspektionen

Oaktat min positiva ton så glöm inte bort den personliga integritetens värsta fiende, nyfikenheten och hamstern i oss.

Michael Jensen