Logga_färg_A1x2000
Föreläsning Fastighetsmässan

Få i Bostadsrättsstyrelserna har kännedom om hantverksbranschernas kvalitetsarbete.

Det senaste halvåret har vi deltagit på 8 intressanta fastighetsmässor i Sverige och pratat med tusentals engagerade styrelseledamöter. Vår mission har varit att informera om vikten av att ha kontroll och överblick över fastighetens dokumentation.

Med hjälp av BKR, Säker Vatten och Måleribranschensvåtrumskontroll satte vi ihop ett kort utbildningspass med rubriken Kvalitetssäkra fastigheten, använd rätt hantverkare och få rätt dokumentation.

I slutet av passet gick tre frågor till publiken som uteslutande var styrelserepresentanter om de sett de tre intyg jag visade, om de visste var intygen fanns idag och om de sett några andra intyg från andra organisationer?

Använd rätt hantverkare och få rätt dokumentation intresserade många.

 

Tyvärr var det väldigt få som svarade ja ens på första frågan!
Detta trots att ansvaret för fastigheten ligger på styrelsen och att dessa intygsskrivande organisationer hjälper fastighetsägare att ta detta ansvar genom

Krav på utförande regler
Krav på utbildning och vidareutbildning
Uppförandekod
Att intyg ska lämnas efter utfört arbete

Ordning och reda, kvalité och utbildat fackfolk kostar mer vid själva arbetsinsatsen, men i längden lönar det sig självklart. Vad kan de organisationer som företräder hantverkarna göra för att öka sina medlemmars erbjudande till kund? Hur kan organisationerna samarbeta för att öka användandet av och öka kunskapen om vikten av att använda rätt hantverkare?

Om Bofakta:

Startade för två år sedan med missionen att bli den plats där hantverkare, förvaltare och styrelser lagrar dokumentation och viktig information rörande fastigheten, så att dessa intressenter kan söka svar på vem gjorde vad, när och hur.

Michael Jensen