Logga_färg_A1x2000
Logga_färg_A1_small.ai

Bli kund Hantverksföretag

Seriösa företag lämnar kvalitetsdokument, fakturor och annan dokumentation efter utfört arbete. Detta uppmuntrar Bofakta genom att dina kvalitetsintyg med automatik hamnar på rätt Bostad. Det är din kund som tjänar på att ha ordning och reda i Bofakta varför tjänsten är uppbyggd så att det är fastighetsägaren som gör det administrativa jobbet i Bofakta.

Du och fastighetsägaren kan genom att vara kund hos Bofakta se vilka dokument ditt företag har lagt upp på Bostaden eller Fastigheten, även efter att ägarbyte skett. Detta förenklar för dig som på hemmaplan kan kika i serviceboken och planera och samordna jobbet på bästa sätt. Att ny ägare har tillgång till tidigare utfört arbete gör det troligt att även den nya ägaren anlitar samma leverantör.

Vi ser till att tjänsten är GDPR säkrad för dig och ditt företag.

Vill du få företagsanslutningen till Bofakta att gå med vinst lägger du på en administrativ avgift mot kund så kan du ge dem ett års gratis tillträde till tjänsten. Dina dokument finns kvar på fastigheten eller bostaden även om ägaren inte råkar vara kund just nu.

Bli Privatkund

Som kund har du tillgång till din bostads digitala servicebok. Här kan du sortera, anteckna och skapa ordning. Syftet är att underlätta ditt ägande och att ge dig svar på vilken hantverkare gjorde vad, när, hur och var? När skulle filterna bytas, vilken färgkod hade jag i sovrummet och så vidare. En välskött servicebok gör det också lätt för någon annan att ta över skötsel och underhåll av bostaden.

Hade du betalat mer för en bostad med serviceboken i ordning?

Bli kund Fastighetsägare

För dig som styrelsemedlem i en Bostadsrättsförening eller ansvarig i ett fastighetsbolag hjälper Bofakta dig att ta ansvar för det tekniska underhållet. Vi hjälper dig att få digital ordning och reda samt att kommunicera med ägarna och de boende i lägenheterna.

Genom att hantverkarna och de som sköter om byggnaden och dess installationer dokumenterar i Bofakta så underlättar vi planeringen av drift och underhåll.